Alle indberettede bivirkninger ved HPV-Vaccinen

Der er utallige studier, der påviser den alvorlige risiko, der er ved modtagelse af GMO vacciner, som både HPV vaccinen er men også de nye Covid vacciner. Bivirkningsfrekvenserne og alvorligheden er sammenlignelig på flere punkter, dog skiller Covid vaccinen sig ud ved at have indberettet 113 dødsfald. For HPV vaccinen har der været indberettet 4 dødsfald, dog har Lægemiddelstyrelsen ændret tallet ned til 2. En handling der naturligt vækker undren for mange.
Årsagen til de langt alvorligere skader og dødsfald skyldes formodentlig, at Gen modificerede vacciner ikke har en naturlig aktivering ,som man kender fra vacciner med levende vira. Der er brug for en langt kraftigere aktivering (Adjuvans) For HPV vaccinerne Gardasil og Gardasil9 anvender man yderligere en biokemisk forbindelse, der er designet til at gennembryde blodhjernebarrieren og blodcerebrospinalvæskebarriern. Det betyder, at ikke bare GMO partiklern men også hjælpestofferne transporteres gennem det, der kan betragtes som kroppens virus filter sammenlignet med en computer. Man fragter altså neurotoksiske substanser ind i hjerne og rygmarv. Der er høj indberetning af neurologiske skader efter HPV vaccination.

Her kan du finde bivirkningsindberetninger for HPV vaccinen opdateret løbende.
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin/interaktive-bivirkningsoversigter/Drug%20Details/?drug=./DK_EXTERNAL/NONCOMBINED/DK_NON_000593094911.zip&agency=DKMA&lang=Danish

(Lægemiddelstyrelsen har en kompliceret måde at søge bivirkninger på, derfor følger en vejledning – Tryk på link, tryk på ”jeg accepterer vilkårene” nederst på siden. Vælg bogstaver der leder til ”H”, Hq-Hu, vælg ”HUMAN PAPILLOMA VIRUS””

Hvis du har den mindste mistanke om, at dine symptomer er kommet efter HPV vaccination, bør du indberette bivirkninger. Se under menupunktet ”indberet bivirkninger”

Producenten oplyser, at 0,2% af de helt raske piger, der deltog i de kliniske forsøg, blev så syge, at de udgik af studiet. Det har ikke været muligt for os at få mere information om dette punkt.

0,8-1,0% blev alvorligt syge (Indlæggelse, død, fravær) 2,3-3,3% fik ”nye autoimmune sygdomme” Det er således ikke uden risiko at modtage en vaccine. I de her nævnte tal skal bemærkes, at personer, med underliggende sygdom allerede var ekskluderet fra deltagelse i forsøgene. Det betyder, at der potentielt kan være højere forekomst af bivirkninger blandt den ”ikke sorterede” befolkning.

Et andet meget alvorligt kritikpunkt af Gardasil/Gardasil9 forsøgene er, at der er brugt hele HPV vaccinen eller dele af HPV vaccinen som kontrol middel (placebo) Der er ikke brugt et neutralt stof som for eksempel saltvand. Derfor ses også et sammenligneligt antal bivirkninger i vaccine og placebo i forsøgene. Det betyder ikke, at vaccinen er sikker, blot at man principielt har manipuleret med bivirkningsforekomsten. Da producenten har oplyst, hvordan forsøgene er udført, er det altså de godkendende sundhedsmyndigheder, der fuldstændigt har fejlet i begejstringen over en mulig vaccine mod kræft. For Gardasil9 er der ikke udført egentlig placebo forsøg. Producenten antager at Gardsil9 er sammenlignelig med Gardasil, dog er antallet af GMO vira øget fra 4 til 9 og mængden af aluminiumsadjuvans øget fra 225ug til 500ug pr. vaccine dose.

Det er til dato, 15 år efter godkendelsen, ikke muligt at påvise, at HPV vaccinen har forhindret et eneste tilfælde af livmoderhalskræft. Tværtimod. En kvinde, der har vaccine HPV vira i kroppen på vaccinationstidspunktet, får en øget forekomst af livmoderhalskræft på 44,6%