Svar fra Brostrøm 2

Vi hører igen fra Brostrøm den 28. september 2015

 

Kære Heidi Juul Pedersen, Luise Juellund, Maybritt L Andersen, Hans Lauszus og Karsten Viborg,
 
Tak for jeres henvendelse. Vedr. tallet 1400 så vil jeg tro det var noget Iben Holten nævnte i sit indlæg, jeg husker ikke jeg havde det på mine slides. Men ift. at vurdere forebyggelseseffekten af børnevaccinationsprogrammet for HPV kan jeg oplyse følgende:
 
Hvis vi tager udgangspunkt i fødselsårgang 2004 så vil der i 2016 være ca. 37.000 piger der fylder 12 det år. Udfra tilgængelig epidemiologisk viden må man antage at disse 37.000 piger uden HPV-vaccination vil have en forventet livstidsrisiko for livmoderhalskræft på 1% og en forventet livstidsrisiko for at dø af livmoderhalskræft på 0,2%. Hvis de tilbydes vaccination med enten den to-valente eller den fire-valente vaccine som potentielt forebygger smitte med HPV-højrisikotyper, der er ansvarlige for 70% af tilfældene af livmoderhalskræft, og hvis man antager en tilslutning til vaccinationsprogrammet på 80% vil man for fødselsårgangen 2004 kunne forebygge 207 tilfælde af livmoderhalskræft og 41 dødsfald som følge af livmoderhalskræft. Hvis de i stedet tilbydes den nye ni-valente vaccine, som potentielt forebygger smitte med HPV-højrisikotyper der er ansvarlige for 90% af tilfældene af livmoderhalskræft, vil man kunne forebygge 266 tilfælde og 53 dødsfald. Det skal understreges, at der er tale om grove estimater, som ikke tager højde for evt. ændringer i den naturlige udvikling af HPV-sygdom i befolkningen, og evt. ændringer i sygdomsforekomst som følge af ændret screeningsindsats.
 
Med venlig hilsen,
Søren Brostrøm