Svar fra Brostrøm

Den 10. september 2015 modtager vi følgende svar fra Søren Brostrøm :

 

Kære Luise Juellund, Heidi Juul Pedersen, Annemarie Thorsen, Karsten Bækgaard og Karsten Viborg,
 
Tak for jeres henvendelse, og beklager det sene svar. Jeg kan kun bekræfte at jeg på mødet d. 19. august sagde, at vores viden om sammenhængen mellem livmoderhalskræft og HPV-infektion er meget stor, og at vi for denne forfærdelige kræftsygdom har en betydelig bedre indsigt i både årsagsmekanismer og forebyggende tiltag end tilfældet er på en række andre sygdomsområder. Harald zur Hausen fik fuldt fortjent Nobelprisen i 2008 for at afdække den rolle HPV spiller i udviklingen af livmoderhalskræft. Ian Frazer fortjener tilsvarende hæder for, sammen med Zhou, at have udviklet VLP-teknologien, der har gjort det muligt at producere effektive vacciner mod en forfærdelig kræftsygdom, der globalt rammer millioner af kvinder årligt.
 
Vores viden om vaccinernes effektivitet er betydelig. Vaccinerne mod HPV er godkendt efter en grundig og krævende procedure, hvor det europæiske lægemiddelagentur (EMA) har stillet krav til dokumentationen. Grundlaget for EMAs vurdering af den fire-valente Gardasil® i 2006 var data fra fire store ’lodtrækningsforsøg’ (placebo-kontrollerede dobbelt-blindede, randomiserede studier) der inkluderende knap 21.000 kvinder fra 16 til 26 år med op til fire års opfølgning. Flere af studierne havde dansk deltagelse. Forekomsten af svære celleforandringer blev reduceret med 52 % i hele populationen, og med 98 % blandt kvinder, der ikke var inficeret med de HPV-typer, som vaccine dækker. En efterfølgende metaanalyse af syv store lodtrækningsforsøg med data fra i alt 44.142 kvinder, der deltog i studier med enten Gardasil® eller Cervarix® har bekræftet den store effekt og sikkerhed i forebyggelsen af livmoderhalskræft. Data fra langtidsopfølgning af HPV-vaccinerede viser at der efter vaccination opretholdes et vedvarende højt immunrespons overfor de typer af HPV virus, der er indeholdt i vaccinen. Dokumentation af vaccinernes effekt ved forebyggelse af livmoderhalskræft er i al væsentlighed sket ved at bevise effekten på udvikling af svære celleforandringer hos 16-26 årige kvinder, og ved at vise at 9-15 årige piger ved vaccination danner antistoffer på mindst samme niveau som ældre. Fordi vores viden om sammenhængen mellem HPV-infektion, celleforandringer og udvikling af livmoderhalskræft er så stor har denne videnskabelige tilgang fra starten været bredt accepteret blandt både fagfolk og myndigheder, ikke blot EMA, men også myndighederne i USA og andre lande.
 
Dokumentationen for de HPV-vacciner, EMA har godkendt, fremgår af de til enhver tid godkendte produktresuméer, som jeg vedhæfter til jeres orientering. Yderligere dokumentation kan findes i de forskellige assessment reports, der er tilgængelige på EMAs hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/ema/
 
Med venlig hilsen,
Søren Brostrøm