Mail fra Brostrøm

Mail fra Søren Brostøm den 9. oktober 2015

 

 Kære alle,
 
På mødet svarede jeg generelt vedr. styrken af den evidens, der viser at vaccination mod bestemte HPV-typer forebygger livmoderhalskræft. Det har jeg tidligere beskrevet i mit svar af 10. september. I mit svar af 28. september har jeg yderligere prøvet at beskrive hvordan man kan bruge evidensen for vaccinernes effekt til at estimere forebyggelseseffekten. Vores – og andre nationale og internationale myndigheders – vurdering af at fordele overstiger ulemper er baseret på en samlet vurdering af evidens for effekt og sikkerhed, data fra løbende overvågning, viden om forekomsten af livmoderhalskræft og anden HPV-sygdom m.v. Vi baserer os selvfølgelig meget på vurderinger fra det europæiske lægemiddelagentur (EMA), og jeg kan henvise til produktresuméer og andre dokumenter på EMAs hjemmeside.
 
Med venlig hilsen,
Søren Brostrøm