Læserbreve skrevet af bivirkningsramte og pårørende

Da tilliden og troværdigheden forsvandt..

 

af Lars Henrik Andersen, lærer og pårørende til HPV-bivirkningsramt

 

Da jeg var 6 år, spillede jeg for første gang matador. Jeg kendte ikke reglerne og sad bare og gav mig selv penge og grunde, mens jeg fantaserede om at køre rundt i den sorte bil – i min fantasi var det en Mercedes. Der var ingen regler at overholde eller medspillere at respektere. Min far, som sikkert havde observeret mig flere gange, brød pludselig ind. Han lærte mig reglerne. Han lærte mig også, at man ikke må snyde – det handlede vistnok om respekt for sine medspillere og god samvittighed.

I dag er jeg glad for, at min far lærte mig at spille efter fornuftens og retfærdighedens principper – og tænk; dem har vi nedarvet kvit og frit.

 

Desværre har jeg gennem mit voksenliv erfaret, at man ikke kan have tillid til alle mennesker, men aldrig har jeg tænkt, at jeg skulle tvivle på det danske sundhedsvæsen.

 

Søren Brostrøm (direktør for sundhedsstyrelsen) og Leif Vestergaard Pedersen (direktør for Kræftens bekæmpelse) udtaler flere gange, uden henvisning til videnskabelig dokumentation, at HPV-vaccinen redder liv og nedbringer tilfælde af livmoderhalskræft. De udtalelser tager i hvert fald ikke udgangspunkt i statistikkerne over tilfælde af livmoderhalskræft i Danmark. I nyeste statistik ses intet fald i hyppigheden af livmoderhalskræft siden HPV-vaccinens indførelse i 2009 – tværtimod.

Føromtalte personer udtaler sig ofte om HPV-vaccinens fordele og opfordrer alle piger til at få vaccinen. Når en dialog om bivirkninger ønskes, henkaster og negligerer Søren Brostrøm HPV-bivirkningerne ved at sige; ”alle vacciner har bivirkninger”. Det er en stor underdrivelse af problematikken og ufatteligt nedladende over for de mange bivirkningsramte.

 

Alene i Danmark har næsten 2000 HPV-vaccinerede indberettet deres bivirkninger, og mange piger har af flere årsager ikke indberettet deres bivirkninger endnu. En af årsagerne er, at det danske sundhedsvæsen negligerer problematikken og ikke har kompetencerne til at udrede og behandle. Pigerne mangler anerkendelse og forståelse, og de kæmper mod store kræfter – medicinalindustrien, Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen.

 

Mange HPV-fortaleres store interessekonflikter er gang på gang blevet afsløret. En af de seneste afsløringer viser, at medlemmer af SAG (Scientific Advisory Group) ikke kan fremvise neutrale habilitetserklæringer.

 

Det er dybt grotesk af flere åbenlyse årsager, men én væsentlig årsag er, at EMAs (Det Europæiske Lægemiddelagentur) rapport om sammenhængen mellem HPV-vaccinen og bivirkningerne POTS (postural orthostatic tachycardia syndrome) og CRPS (complex regional pain symdrome) henviser til SAGs antagelser og tolkninger, hvorfor det ikke kan komme bag på nogen, at EMA valgte at frikende vaccinen.

 

For nyligt kunne MetroXpres også berette om, at Kræftens Bekæmpelse og producenten Merck tilbageholdt oplysninger over for de danske piger, som medvirkede i en større undersøgelse med fokus på at frikende vaccinen. Placebogruppen fik nemlig ikke blot saltvandsindsprøjtninger, men aluminium adjuvans, hvilket kan give alvorlige bivirkninger. Efter manipulationer med undersøgelsesmetoder og forskningsresultater, bliver konklusionen selvfølgelig, at HPV-vaccinen er sikker.

 

På den amerikanske indlægsseddel for Gardasil-vaccinen (HPV-vaccine) ses mange af de bivirkningsramtes symptomer. Umiddelbart synes det som en simpel opgave at diagnosticere vaccinerede kvinder med disse symptomer, men ikke desto mindre modarbejder Sundhedsstyrelsen en sammenhæng mellem symptomerne og HPV-vaccinen. Det ses bl.a. ved, at store dele af indlægssedlen fra Merck (Gardasil-producenten) af uvisse grunde ikke er oversat til dansk i Sundhedsstyrelsens version, hvor kun forbigående bivirkninger er nævnt bl.a. ømhed ved injektionsstedet. Det er under al kritik!

 

Det er endnu ikke bevist, at HPV-vaccinen modvirker livmoderhalskræft, men Sundhedsstyrelsen har en forventning og et håb om, at det er tilfældet. Men er forventninger og håb nok, når det handler om HPV-bivirkningsramte, hvis tilværelse er degraderet til et sengeliggende liv med store smerter?

Ledende forsker bag HPV-vaccinen, Diana Harper, mener ikke, at forventninger og håb er nok, som Sundhedsstyrrelsen mener. "Gardasil er et sundhedseksperiment, da vi hverken ved, hvor længe Gardasil vil virke, eller om den vil forebygge kræft" udtaler hun.

 

Alt i alt er det yderst bekymrende, at Danmark har en Sundhedsstyrelse og Lægemiddelstyrelse, som nægter at forholde sig videnskabeligt og nuanceret til HPV-bivirkningerne og sagens kompleksitet.