Generalforsamling 2016

Landsforeningen HPV bivirkningsramte indkalder herved til generalforsamling den 10.09.2016 kl 13-15

Generalforsamlingen afholdes i Odense Kultur - og Idrætshus, mødelokale K

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af årsregnskabet

4. Fastsættelse af kontingent for 2017

5. Indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

8. Eventuelt


Det bemærkes at der kun er stemmeret til medlemmer, der har betalt min. 3 måneder inden generalforsamlingens afholdelse.

Landsforeningens formand Karsten Viborg og næstformanden Heidi Pedersen er ikke på valg, da de sidste år blev valgt for en periode af 2 år.
Bestyrelsesmedlem Hans Lauszus er på valg

Husk at forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Forslag kan sendes til vores mail HPV-danmark@outlook.dk

Endelig dagsorden fremsendes til medlemmerne den 1/9-2016.

Det er ikke muligt at fjernstemme.

 

Tilmelding nødvendig - senest torsdag den 8. september pr mail.