Generalforsamling 2015

Stiftende Generalforsamling 30/8-15, "Landsforeningen HPV-bivirkningsramte"

Referat:
1) Valg af dirigent og referent
Maybritt Lind Andersen valgt til dirigent, Kristian Krebs Simonsen valgt til referent

2) Initiativtagernes beretning
Heidi Juul Pedersen, Luise Juellund, Annemarie Thorsen, Karsten Bækgaard, Inger og Karsten Viborg for talte om deres baggrund for at oprette "Landsforeningen HPV-bivirkningsramte", deres personlige beretninger gennem korte og lange sygdomsforløb - påvirket af HPV vaccinens bivirkninger.

3) Fremlæggelse af idé
Annemarie Thorsen fortalte om gruppens vej fra idé og til i dag. Fra første kontakt mellem initiativtagerne, fremlæggelse af problemet for og samtaler med Sundhedsstyrelsen.

4) Gennemgang af foreningens vedtægter v. Karsten Viborg.
§ 1 - ændring af foreningens navn, fra "HPV-bivirkningsramte i Danmark" til "Landsforeningen HPV-bivirkningsramte" - enstemmigt vedtaget
§2, pkt. 4 - ændring fra "Arbejde for at sundhedsvæsenet identificerer analyse – diagnose og behandlingsmetoder der har indflydelse på HPV-bivirkningsramtes helbred" til "Arbejde for at sundhedsvæsnet identificerer analyse – diagnose og behandlingsmetoder der har positiv indflydelse på HPV-bivirkningsramtes helbred"
§3, pkt. 1 - ændring fra "Som medlem kan optages alle, som lider af HPV-bivirkninger, som er pårørende til en person eller som i øvrigt ønsker at støtte foreningens arbejde" til "Som medlem kan optages alle, som lider af HPV-vaccinebivirkninger, eller som er pårørende til et navngivent medlem, der er bivirkningsramt"
§3, pkt. 2 - nyt punkt indsat som punkt 2: "Medlemmer under 15 år skal altid være repræsenteret af forældre eller værge"
§4 - ingen ændringer
§5 - nyt punkt - pkt. 2 - "Medlemmerne kan bede bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når 2/3 af medlemmerne ønsker dette"
§6, pkt. 10 - ændring fra "Personer der opstiller til bestyrelsen kan ikke samtidig være aktive bestyrelsesmedlemmer eller have tillidserhverv i relaterede foreninger" til "Personer der opstiller til bestyrelsen kan ikke samtidig være aktive bestyrelsesmedlemmer eller have tillidserhverv i relaterede foreninger, private eller kommercielle. – Vurderes af den siddende bestyrelse"
Ændringer enstemmigt vedtaget

Kontingent: Forslag på 100kr. om året.
100kr både for den ramte af bivirkninger og for resten familien hvis disse også ønsker at være medlem. Altså 200kr. pr. familie.
 Kontingent betalt nu i 2015 er også gældende for 2016.
Enstemmigt vedtaget

5) Valg til bestyrelse og suppleanter
De opstillede er: Heidi Juul Pedersen, Luise Juellund, Annemarie Thorsen, Maybritt Lind Andersen, Karsten Viborg, Hans Lauszus, Charlotte Tolstrup,
Karsten Viborg valgt til formand.
Heidi Juul Pedersen valgt til næstformand
Maybritt Lind Andersen valgt til kasserer
Luise Juellund og Annemarie Thorsen valgt som bestyrelsesmedlemmer
Hans Lauszus og Charlotte Tolstrup valgt som suppleanter

6) Valg af revisorer og suppleanter:
Revisor Signe Lind Jakobsen
Revisor Birthe Munch
Suppleant: